Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Souprava vozidlového nabíječe RF 10-N1

 

 

 

 

 

 

Souprava vozidlového nabíječe N1 je určena pro rychlé nabití zdrojové skříně radiostanice RF-10 v mobilních prostředcích s rozvodem 24V proudem 3A.

Základní technické údaje převzaté z manuálu jsou zde:

 

Napájení: ze stejnosměrné palubní sítě 26 V s max. kolísáním od 20 do 30 V

Odběr z palubní sítě: 3,2 A

Nabíjecí proud: 3 A ss +- 0,15 A ss

Doba nabíjení: 60 min. + 3min., -6 min.

Počet připojených zdrojových skříní: 1 ks

Indikace: Nabíjení indikuje zelená žárovka na panelu nabíječe.

K indikaci nesmí dojít: a) při přerušené nebo zkratované zdrojové skříni

b) při zdrojové skříni, která při nabíjení nedosáhne min. 4,5 V

Provoz: Vozidlový nabíječ je chráněn proti poškození při chybné manipulaci zejména

- proti nesprávné polaritě připojené zdrojové skříně

- proti zkratu na výstupu

- proti chybné polaritě napájecího napětí

- proti zkratu uvnitř přístroje (ochrana palubní sítě)

- ve vypnutém stavu neodebírá žádný proud z palubní sítě

Provozní teploty: rozsah provozních teplot je -35°C až +50°C

Rozměry nabíječe: 310 x 160 x 100 mm (bez závěsu)

Hmotnost nabíječe: 3,5 kg

Hmotnost soupravy: 7,5 kg

Střední doba mezi dvěma poruchami je min. 5000 hodin.

 

ZPĚT