Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

a2

a4

a5

a6

a

 

 

Skříňka A je jedna z mnoha doplňků radiostanice RF-10. Skříňka A má plnit hlavně tyto funkce: stará se o napájení radiostanice napětím 6V( slouží jako stabilizátor napětí 6V), může posloužit také jako nouzová nabíječka jednoho akupacku s proudem 1/10C, NF zesilovač po hlasitý odposlech relace, je-li k dispozici i skříňka B, sestava plní funkci interkomu a ve spojení s polním telefonem TP25 a přípravkem TP25rd zastane funkci bezdrátového telefonního mostu.

Tento bezvadný popis mi zaslal jeden ze čtenářů tohoto webu e-mailem a já bych mu touto cestou velice rád poděkoval za poskytnuté údaje.

 

Skříňka se napájí "palubním" napětím z autoakumulátoru vozidla 12V=  nebo z volně loženého  autoakumulátoru, případně pro trvalý provoz doma vyhoví síťový stabilizovaný zdroj 13,8V/3..5A používaný a prodávaný pro CB-radiostanice. Napájecí napětí se připojí na zadní šroubovací svorky označené + - 12V (je to 1. a 2. šroubovací svorka počítáno zleva, při pohledu na zadní stranu skříňky). Skříňka snese provozní napětí v rozsahu 10...15V=, ale nad 14V= bych ji (kvůli poměrně choulostivým žárovkám) netrápil. Odběr z akumulátoru nebo sítového zdroje je od 0,6 do 2,4A podle toho, jaké funkce jsou na skříňce v danou chvíli zapnuté. Skříňka se zapíná páčkovým  vypínačem do polohy "I" (jedná se o páčkový vypínač druhý zleva při pohledu na čelní panel skříňky) a zapnutí je signalizováno svítící zelenou kontrolkou nad vypínačem (druhá zleva při pohledu na čelní panel skříňky).

 

Skříňka obsahuje vestavěný napěťový stabilizátor, který snižuje vstupní napájecí napětí na 6V=, což umožňuje ze skříňky "A" přímo napájet radiostanici RF-10 bez  akubloku. Výstup 6V sloužící pro napájení radiostanice je označen - + a "čtverečkem s anténkou" (je to 6. a 7. šroubovací svorka počítáno zleva, při pohledu na zadní stranu skříňky). Na tyto svorky přijde napojit nasunovací konektor, kterým se napájení připojí ze skříňky "A" zezadu na radiostanici místo akumulátorového bloku. POZOR NA POLARITU, VYVAROVAT SE ZKRATU!!

 

Skříňka "A" dále obsahuje proudový zdroj 0,3...0,45A který může být použitý jako příruční nabíječka pro nabíjení jednoho akumulátorového bloku stanice RF-10. Nabíjet akublok je možné jak při provozu radiostanice (je-li napájená ze skříňky "A"), stejně tak i zcela bez ní, pouze za použití holé skříňky "A" bez dalšího příslušenství.  K připojení akubloku se použije nasunovací držák (díl z příslušenství) na který se akublok zavěsí stejným systémem jako na radiostanici, nebo se v nouzi použije jen plastový nasunovací konektor a vodiče od něj se připojí ke skříňce "A" na šroubovací svorky + - označené symbolem baterie (je to 9. a 10. šroubovací svorka počítáno zleva, při pohledu na zadní stranu skříňky).  Nabíjení se zapíná páčkovým vypínačem do polohy "I" (páčkový vypínač první zleva při pohledu na čelní panel skříňky) a nabíjení je signalizováno svítící zelenou kontrolkou nad vypínačem označenou symbolem baterie (první zleva při pohledu na čelní panel skříňky). Čas nabíjení akubloku odpovídá parametrům uvedeným v příručce pro údržbu a dobíjení akubloku.

 

Skříňka "A" obsahuje koncový nízkofrekvenční zesilovač a zesilovač interkomu. Hlasitost zesilovače se ovládá otočnými přepínači se symboly sluchátka a reproduktoru. Pro využití těchto obvodů je zapotřebí odšroubovat kabel mikrotelefonu (sluchátka) od  radiostanice a zašroubovat ho do konektoru na zadní straně skříňky "A" který je označený symbolem sluchátka (je to konektor zcela vpravo, při pohledu na zadní stranu skříňky). Na místo mikrotelefonu přijde do konektoru radiostanice RF-10 našroubovat konektor zvláštního propojovacího kabelu (součást příslušenství ke skříňce "A") a druhý konec tohoto mnohažilového kabelu do konektoru na skříňce "A" označeného "čtverečkem s anténkou" (je to 1. konektor - počítáno zleva, při pohledu na zadní stranu skříňky). Dále se ke skříňce "A" připojí reproduktor o impedanci 8 ohmů (je to 3. a 4. šroubovací svorka počítáno zleva, při pohledu na zadní stranu skříňky). Při tomto propojení je možný hlasitý poslech přijímané relace z radiostanice na reproduktor (otočný přepínač funkcí přepnut do polohy "A" se svislou dvojšipkou). Je-li k dispozici i další skříňka z příslušenství označená "B" ke které lze připojit druhý reproduktor a druhé sluchátko, lze zařízení použít i jako interkom uvnitř vozidla  (otočný přepínač funkcí přepnut do polohy "AB").  Nebo radiostanici ovládat dálkově ze skříňky "B"  (otočný přepínač funkcí přepnut do polohy "B" se svislou dvojšipkou).

Vzájemné nastavení přepínačů pro různé funkce volbu je podrobně uvedeno v příručce.

POZOR, VYVAROVAT SE ZKRATU VODIČŮ K REPRODUKTORU MEZI SEBOU I MEZI KOSTROU PŘÍSTROJE NEBO KAROSERIE VOZIDLA!!

 

Tlačítko označená symbolem houkačky má stejnou funkci jako tlačítko návěstního tónu na mikrotelefonu. Jeho stisknutí je indikováno rozsvícením čtvrté zelené kontrolky.

 

Skříňka "A" obsahuje zařízení umožňující propojit radiostanici s linkou polního telefonu a hovor z polního telefonu vysílat i přijímat. Je-li do telefonu vestavěn "přístavek TP-25rd", lze skříňku "A" přepnout tak, že samotný telefonista bude dálkově po telefonní lince schopen radiostanici ovládat a přepínat ji na příjem či vysílání.   Telefonní linka, kterou má být radiostanice ovládána se připojuje ke skříňce "A" vždy výhradně do tlačných svorek, (nikoliv do zdířky jacku.  Naopak, do zdířky jacku může být zapojen druhý telefonní přístroj, který používá radista pro předchozí domluvu se vzdáleným telefonistou o tom, že ho propojí do éteru.) Aby mohl vzdálený telefonní přístroj TP-25 s vestavěným přístavkem TP-25rd ovládat radiostanici RF-10, musí být na skříňce "A" přepnutý otočný přepínač do polohy "ab" a telefonní linka i baterie v telefonu musí mít správnou polaritu. Pokud zůstává radiostanice ihned po připojení telefonní linky trvale přepnutá na vysílání, znamená to, že je zapotřebí zaměnit polaritu telefonní linky (případně i zkontrolovat polaritu baterie v polním telefonu). Pokud však nemá polní telefon přístavek TP-25rd a není možné s ním dálkově ovládat prostřednictvím skříňky "A" radiostanici, přesto lze hovor z telefonu odvysílat. Obsluha radiostanice však musí hovor telefonujícího sledovat a sama ručně stanici přepínat mezi přijmem a vysíláním (např. klávesou na mikrotelefonu nebo přepínáním páčkového přepínače označeného "šipkou mířící ven z kroužku"). To, zda skříňka "A" dává radiostanici povel k přepnutí na vysílání se lze přesvědčit tak, že se vždy správně rozsvítí zelená kontrolka označená "šipkou mířící ven z kroužku" (třetí zleva).

 

Páčkový přepínač se symbolem sluchátka na čelním panelu skříňky "A" rozhoduje o tom, zda bude radiostanice přepínána mezi příjmem a vysíláním z mikrotelefonu nebo dálkově telefonní linkou. Páčkový přepínač označený "šipkou mířící ven z kroužku" přepne radiostanici trvale na vysílání (což lze použít při vysílání digitálních dat přivedených na tlačné svorky telefonní linky).

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT