Antény pro radiostanici RF-10

V základní soupravě RF-10 najdeme čtyři typy antén. Krátkou prutovou, dlouhou prutovou, závěsnou a dlouho drátovou směrovou anténu. Krátkých prutových antén se vyráběly dvě varianty, a sice s plastovou a kovovou patkou. K radiostanici se vyráběla ještě automobilová anténa, kterou bylo možné vidět opět ve dvou variantách se svazkovým a laminátovým zářičem. Níže jsou jednotlivé typy antén rozepsané trochu podrobněji. Uvedené dosahy berte s rezervou, jsou opsané z předpisu. V praxi je možné z dobrého QTH uskutečnit spojení na mnoho desítek kilometrů i s krátkou prutovou anténou.

 

Krátká prutová anténa

Jedná se o svazkovou anténu délky 0,1λ (50cm). Ve skutečnosti se jedná o zkrácenou čtvrtku s přidanou sériovou indukčností (cca 1,9µH) v patce. Jak již bylo uvedeno, existují dvě varianty-s plastovou a kovovou patkou. Udávaný dosah s touto anténou je do 2 km ve středně členitém a středně zalesněném terénu.

 

Dlouhá prutová anténa

Jedná se o svazkovou anténu délky λ/4 (150cm). Udávaný dosah radiostanice s touto anténou je do 5 km ve středně členitém a středně zalesněném terénu.

 

Krátká závěsná anténa

Jedná se o drátovou anténu délky λ/2 (3,4m). Udávaný dosah radiostanice s touto anténou je do 10 km ve středně členitém a středně zalesněném terénu. Anténa se používá na pevných stanovištích. Vzhledem k použitým součástkám je anténa vhodná jenom pro malé vysílací výkony kolem 1W.

 

 

A pojďme se podívat na výsledky měření na anténním analyzátoru RigExpert AA-200:

Jak je vidět z grafu, anténa ladí na 50 MHz. Nejlepší přizpůsobení vykazuje v rozsahu 46-65 MHz, kdy PSV nepřekračuje hodnotu 3. Zajímavé je, že v dolním kraji rozsahu PSV překračuje hodnotu 4.

Graf reálné a imaginární složky impedance v závislosti na kmitočtu.

 

 

Dlouhá směrová anténa

Jedná se o drátovou anténu délky 5λ (30m). Udávaný dosah radiostanice s touto anténou je do 20 km. V předpise se nazývá polorhombická anténa. Dnes se pro tento typ antén vžilo spíše označení antény s postupnou vlnou či antény typu beverage. V sestavě antény najdeme impedanční transformátor (žlutá krabička s BNC konektorem) s transformačním poměrem 1:9, 30m dlouhý anténní zářič a protiváhy. Uprostřed anténního zářiče se nachází poutko na zavěšení. Na konci zářiče se nachází v zeleném obalu napevno připojený zakončovací odpor s hodnotou 450-470 ohmů, který zabraňuje vzniku stojatého vlnění na zářiči. Anténa se instaluje tak, že za prostřední poutko se vytáhne zářič do výšky cca 8m a obě ramena se napnou tak, aby tvořila se zemní rovinou trojúhelník. Směr vyzařování je vyznačený na obrázku níže. Anténu je možné provozovat taktéž v čistě horizontální poloze přibližně metr nad zemí, ovšem bude to na úkor nižšího dosahu. Směr vyzařování je po té v podélné ose zářiče směrem k zakončovacímu odporu. Vzhledem ke svoji konstrukci je anténa značně širokopásmová. Vzhledem k malým rozměrům impedančního transformátoru je možné anténu zatížit výkonem do 5W. Transformátor je navinut na feritovém kroužku z hmoty N02, čili ho je teoreticky možné použít až do kmitočtu kolem 100MHz.

Schéma zapojení impedančního transformátoru.

Pohled do útrob impedančního transformátoru. Jak barva napovídá, jedná se o prameťácký toroid z hmoty N02.

Z grafu je vidět, že anténa vykazuje nejlepší přizpůsobení na kmitočtu 32 MHz. PSV nepřesahuje hodnotu 3 na rozsahu 14-65 MHz (na rozsahu RF-10 nepřesáhne PSV hodnotu 1,5). Relativně dobré parametry vykazuje až do kmitočtu 120 MHz, pak vyletí PSV strmě nahoru.

Díky reálnému zakončovacímu odporu je vidět i relativně nízký podíl jaloviny. Na parametry antény však bude mít vliv i rozprostření protivah a vlhkost půdy.

 

 

 

Automobilová anténa

Jedná se opět o anténu délky λ/4. Materiálem zářiče je svazek ocelových drátů či laminátový prut. Anténa je určena pro pevnou montáž do karosérie vozidla. Ideální umístění antény je na střeše vozidla v jejím geometrickém středu. Pro správnou funkci antény je potřeba zajistit vodivé spojení s karosérií a dobrou ochranu proti vlhkosti. Pokyny pro montáž a základní popis ke stažení ZDE.

 

 

 

Z grafu je patrné, že anténa má frekvenční rozsah 37-50MHz. Nejlepší přizpůsobení vykazuje na kmitočtu 42 MHz. Mezní kmitočet je 50MHz. Délka zářiče měřené antény je 1560 mm (+ sériová indukčnost v patě antény).

Graf jalové složky impedance.

 

To bylo krátké představení antén používaných k radiostanici RF-10. Prutové antény jsem neměřil, protože nejsem schopen jednoduše nasimulovat reálné provozní podmínky (zejména kvůli přidané indukčnosti v anténním konektoru uvnitř radiostanice). Veškerá měření byla prováděna na anténním analyzátoru RigExpert AA-200.

 

ZPĚT