Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Konzervátor

 

Konzervátor je zařízení sloužící k trvalému dobíjení akumulátorů během skladování. Dobíjením akumulátorů tzv. konzervačním proudem docílíme delší životnosti a trvalé pohotovosti. Konzervačním proudem je možné dobíjet trvale avšak jednou za čas je lepší,když se akumulátor vybije na výrobcem požadovaných 5V,nabije a znovu připojí na zdroj konzervačního proudu. Velikost konzervačního proudu se volí ze vztahu Ikonz.=0,01*C,kde C je jmenovitá kapacita akumulátoru což je v případě RF-10 4000 mAh.  Výrobcem udávaná velikost konz. proudu je 20-40mA.

 

                                                             

 

Vlastní zhotovení konzervátoru:

Konzervátor není nic jiného,než zdroj stejnosměrného proudu,který je omezen na potřebnou hodnotu vhodným rezistorem. Já použil pro jednoduchost 12V napájecí zdroj od TV zesilovače,do kterého jsem vestavěl diodu kvůli zpětnému vybíjení přes stabilizátor a rezistor 180Ω. Při volbě zdroje konz. Proudu je nutné dbát na to,aby výst. napětí zdroje bylo min. 8V. Potřebnou velikost rezistoru pak vypočteme ze vztahu: R=Uzdroje-Uakumulátoru(6V)/Ikonz.(20-40mA)

 

Pohled pod kryt

Detail na rezistor a diodu

Akumulátor a konzervátor

Pohled na celou sestavu

 

 

Autor tohoto článku nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené na majetku či zdraví!!!

 

 

ZPĚT