Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Přístavek TP25rd

 

Slouží k dálkovému ovládání skříňky A pomocí polního telefonu TP25. Přípravek je propojen s telefonem přes konektor mikrotelefonu TP25 a pomocí drátu připojeného na zdířku b/z. Se skříňkou A je propojen přes svorky a,b. Pro správnou činnost přípravku je důležité dodržet správnou polaritu napájecího článku telefonu.

 

Detail na přípojné konektory

Zdířka linky

Propojení s telefonem TP25

Schema zapojení (zdroj: internet)

 

Souprava radiostanice RF 10 se skříňkou A a polním telefonem TP 25 s přístavkem TP25rd

 

 

ZPĚT