Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zajímavosti

 

Ukázka lidové tvořivosti-sluchátka z R105 přebastlená k RF-10

Ukázka lidové tvořivosti-sluchátka z R105 přebastlená k RF-10

Vestavba CB radiostanice Allamat 296 New do skříňky RF-10 (zdroj: http://www.radio-foto.eu/)

Vestavba CB radiostanice Allamat 296 New do skříňky RF-10 (zdroj: http://www.radio-foto.eu/)

Vestavba CB radiostanice Allamat 296 New do skříňky RF-10 (zdroj: http://www.radio-foto.eu/)

Pravděpodobně první varianta skříňky D (zdroj: http://csla.cz/)

Pravděpodobně první varianta skříňky D (zdroj: http://csla.cz/)

Prototyp RF-10 (zdroj: http://ok1nop.com)

Prototyp RF-10 (zdroj: http://ok1nop.com)

Zvláštní varianta zdrojové skříně s bočními úchyty na popruh

Jedna zajímavost z Aukra-mikrofon k radiostanici PR 22 upraveny k RF-10

RF-10 s popisky v azbuce (zdroj: http://kvetoslavhladik.diskutuje.cz)

RF-10 s popisky v azbuce (zdroj: http://kvetoslavhladik.diskutuje.cz)

Zařízení pro přenos digitálních zpráv radiostanicemi – prototyp z VÚST A.S.  Popova

Zřejmě nějaká varianta skříňky A pro provoz ze sítě

Kontrolní přípravek mikrotelefonu RF 10

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Gnk39cSG-BQ

Vestavba CB ručky do skříně od RF-10 (http://cbymburk.wz.cz)

Zdroj pro meteorologickou stanici METEOR – údajně se v armádě používá i k nabíjení zdrojových skříní RF-10 (nabíjecí proud kolem 300mA)

Zdroj pro meteorologickou stanici METEOR – údajně se v armádě používá i k nabíjení zdrojových skříní RF-10 (nabíjecí proud kolem 300mA)

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Další projekt vestavby CB do skříně RF-10 (Albrecht AE-4200) od Filipa Cabaje

Další projekt vestavby CB do skříně RF-10 (Albrecht AE-4200) od Filipa Cabaje

Další projekt vestavby CB do skříně RF-10 (Albrecht AE-4200) od Filipa Cabaje

Článek Ing. Jaroslava Šimka (OK1JSF) k úpravám radiostanice RF-10 otištěný v časopisu Radioamatér ročník 3/2004

Článek Ing. Jaroslava Šimka (OK1JSF) o radiostanicích RF-10 a RF-13 otištěný v časopisu Radioamatér ročník 6/2000

Článek nizozemského autora Louise Meulsteea, autora publikací s názvem Wireless for the Warrior o radiostanici RF-10.

Skříňka sloužící k obsluze radiostanice VXN-101 a RF-10 při pevné montáži do stolu obsluhy (ozn. zařízení DISK). Zadní část.

Nožní přepínač.

Skříňka sloužící k obsluze radiostanice VXN-101 a RF-10 při pevné montáži do stolu obsluhy (ozn. zařízení DISK). Přední část.

Pásmová anténní propust – méně známé příslušenství. Sloužila jako filtr parazitních kmitočtů.

Radiostanice RF-10 s popisky v anglickém jazyce.

Radiostanice RF-10 s popisky v anglickém jazyce.

Zatěžovací odpor pro zkoušku nabíječů zdrojových skříní.

Zatěžovací odpor pro zkoušku nabíječů zdrojových skříní.

 

RF-10 s popisky v azbuce

Neznámý doplněk k RF-10. Skříňka se propojovala se skříňkami A a B. Pohled na čelní panel

Neznámý doplněk k RF-10. Skříňka se propojovala se skříňkami A a B. Pohled na zadní panel

 

 

 

 

 

-U RF-10 bylo původně počítáno s dvoutónovou výzvou (O a S) ovšem díky zásahu sovětských poradců do vývoje se od nápadu upustilo a zůstal tón jeden (na mikrotelefonu spojena obě tlačítka výzvy v jedno)

-Neméně zajímavá je i cena. Nová radiostanice vyšla na 20 800 Kčs

 

ZPĚT