Zajímavosti

 

Ukázka lidové tvořivosti-sluchátka z R105 přebastlená k RF-10

Ukázka lidové tvořivosti-sluchátka z R105 přebastlená k RF-10

Vestavba CB radiostanice Allamat 296 New do skříňky RF-10 (zdroj: http://www.radio-foto.eu/)

Vestavba CB radiostanice Allamat 296 New do skříňky RF-10 (zdroj: http://www.radio-foto.eu/)

Vestavba CB radiostanice Allamat 296 New do skříňky RF-10 (zdroj: http://www.radio-foto.eu/)

Neznámá varianta skříňky D (zdroj: http://csla.cz/)

Neznámá varianta skříňky D (zdroj: http://csla.cz/)

Prototyp RF-10 (zdroj: http://ok1nop.com)

Prototyp RF-10 (zdroj: http://ok1nop.com)

Zvláštní varianta zdrojové skříně s bočními úchyty na popruh

Jedna zajímavost z Aukra-mikrofon k radiostanici PR 22 upraveny k RF-10

RF-10 s popisky v azbuce (zdroj: http://kvetoslavhladik.diskutuje.cz)

RF-10 s popisky v azbuce (zdroj: http://kvetoslavhladik.diskutuje.cz)

Zařízení pro přenos digitálních zpráv radiostanicemi – prototyp z VÚST A.S.  Popova

Zřejmě nějaká varianta skříňky A pro provoz ze sítě

Kontrolní přípravek mikrotelefonu RF 10

Vestavba CB ručky do skříně od RF-10 (http://cbymburk.wz.cz)

Zdroj pro meteorologickou stanici METEOR – údajně se v armádě používá i k nabíjení zdrojových skříní RF-10 (nabíjecí proud kolem 300mA)

Zdroj pro meteorologickou stanici METEOR – údajně se v armádě používá i k nabíjení zdrojových skříní RF-10 (nabíjecí proud kolem 300mA)

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Systém PS ZOT

Další projekt vestavby CB do skříně RF-10 (Albrecht AE-4200) od Filipa Cabaje

Další projekt vestavby CB do skříně RF-10 (Albrecht AE-4200) od Filipa Cabaje

Další projekt vestavby CB do skříně RF-10 (Albrecht AE-4200) od Filipa Cabaje

 

 

 

-U RF-10 bylo původně počítáno s dvoutónovou výzvou (O a S) ovšem díky zásahu sovětských poradců do vývoje se od nápadu upustilo a zůstal tón jeden (na mikrotelefonu spojena obě tlačítka výzvy v jedno)

-Neméně zajímavá je i cena. Nová radiostanice vyšla na 20 800 Kčs

 

ZPĚT